Відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Девладівської сільської ради

 

Шкільна бібліотека

Нові форми викладання  інформації,

 інформаційні форми масової бібліотечної роботи

Айстопер – прийом, який привертає увагу в рекламі ( колір, малюнок, музичне оформлення)

Буктрейлер -  форма реклами книги, анонс  на книгу у вигляді короткого  відеоролика, який включає  в себе найяскравіші моменти книги або в тому  чи іншому вигляді  візуалізує її  зміст

Бібліодейтинг -  зустріч з приводу  книги та її  обговорення

Бібліокур’єр  - вибіркове розповсюдження  бюлетнів  нових надходжень з певних тем чи питань

Банер – вид рекламного носія

Бібліотерапія – використання  спеціально підібраних книг як допоміжного лікувального  засобу

Бібліотечний маркетинг  - загальна  концепція  управління  бібліотекою

Брифінг – коротка нарада представників  засобів  масової інформації

Вебінар  - спосіб  організації зустрічей онлайн, формат проведення  семінарів, тренінгів та інших заходів  за допомогою Інтернету

Вірусний маркетинг – загальна назва  різних методів  розповсюдження  реклами у прогресії, близької до геометричної, де головним розповсюджувачем інформації  є самі  отримувачі

Веб-сайт бібліотеки – презентація  бібліотеки  в інформаційному просторі

Гаджети  - програмні  продукти ( портативні технічні пристрої) : цифрові  фотоапарати, калькулятори , мобілки, плеєри, флешки, навігатори

Грант – одноразова  цільова  виплата  грошової  суми для реалізації нових програм

Геокешинг – туристична гра із застосуванням супутникових навігаційних систем, яка полягає  у знаходженні  схованок, захованих  іншими учасниками гри

Інфографіка – графічний  спосіб подачі  інформації, даних, знань

Імідж бібліотеки -  системи стійких уявлень користувачів про бібліотеку

Копіпаст – використання  чужої інформації на своєму ресурсі ( копіювання і вставка) без вказівки авторства

Коучінг – набір технологій з різних галузей, спрямованих  на швидке досягнення мети

Лібмоб -  рекламна акція, під час якої бібліотекарі  виходять на вулиці  з рекламними буклетами та проспектами, роздають їх і запрошують  до бібліотеки, проводять бліц-опитування

Лепбук - з англійської «наколінна книга»: «lap» — коліна, «book» — книга) —це інтерактивна тематична тека, саморобна паперова книжечка з кишеньками, дверцятами, віконцями, рухливими деталями, які можна діставати, перекладати, складати на свій розсуд

Медіацентр -  структурний  підрозділ бібліотеки, в якому  зосереджено  зібрання  документів  на різних носіях  ( книги, періодика,  аудіо-, відео-касети, СD, DVD, інтернет) з відповідною технічною базою

Медіатека – колекція сучасних носіїв інформації

Моніторинг – система збору інформації

Нетикет -  правила поведінки  при спілкуванні в мережі

Підкастинг – окремий файл  або серія оновлення аудіо-відеоресурсів, доступних  для прослуховування , перегляду  або скачування в Інтернеті

Пега-куча – конференція з  форматом виступів 20 слайдів по 20 хвилин

Превентивне виховання – виховання  дітей з метою попередження  правопорушень

Проект -  запланований  і контрольований процес, який повинен  привести  до позитивного  результату  і створити  новий рівень якості

ічне планування – принцип  розвитку  бібліотеки з урахуванням  її мети і завдань

Тезаурус – словник термінів – понять, які  входять до складу  певної теми

Фандрейзинг – пошук  і залучення додаткових  джерел фінансування

Флешмоб- заздалегіть  спланована  масова акція , в якій  велика група  людей  з’являється  в громадському  місці, виконує заздалегідь  обговорені дії, а потім розходиться

Форум-театр – методика інтерактивної  роботи  серед різних  шарів  суспільства, спрямована  на вирішення  соціальних проблем, на пошук  в рамках  запропонованого  «спектаклю» разом  з його  сучасниками шляхів вирішення  проблем

Хаукаст -  відеороліки, в яких  розповідається  і демонструється  «як треба робити»

Wiki-сторінка – те саме, що web-сайт, але  можливість  змінювати  інформацію  на сторінці є у всіх користувачів